Tenk growth hacking

Growth hacking er en tilnærming til markedsføring som brukes av oppstartsbedrifter til å skape vekst. Kjente eksempler er Facebook, Twitter, LinkedIn, AirBnB og Dropbox. Disse har skapt enorme suksesshistorier vi alle kjenner ved å tenke nytt og ta i bruk mulighetene Internett gir.